fbpx

Zapisy na Rudawy Zimowy Festiwal Biegowy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Dziesiątkę, Półmaraton i Maraton

ZAPISZ SIĘ

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w RUDAWY Zimowy Festiwal Biegowy, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Rudawy ZFB.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 14 lipca 2019 roku do 8 lutego 2020 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

 

Limity uczestników:
Półmaraton : 300
Maraton : 300
Dziesiątka: 300

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.