fbpx

Zapisy na Rudawy Zimowy Festiwal Biegowy następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie płatności.

Zapisy na Dziesiątkę, Rodzinną dziesiątkę, Dwudziestkę, Czterdziestkę, Sześćdziesiątkę:

ZAPISZ SIĘ

Zgłaszając się zawodnik oświadcza, że:
a) zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
b) jest zdolny do udziału w RUDAWY Zimowy Festiwal Biegowy, a w szczególności nie występują w jego przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegach wchodzących w skład Rudawy ZFB.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 6 listopada 2023 roku do 10 lutego 2024 roku, lub do zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących.

 

Limity uczestników:

Dwudziestka : 300
Czterdziestka : 300
Dziesiątka: 300
Rodzinna Dziesiątka: 100
Sześćdziesiątka: 300

 

Opłata nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.